راهکار کاربردی Microsoft BI برای انواع کسب و کار

شرکت مهندسی کیان پردازش تاو


نوآوری در تجارت الکترونیک ایران با تمرکز بر تجربیات دیجی کالا

مرضیه شاوردی

سعید شاوردی
مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) از مفهوم تا اجرا همراه با آشنایی نرم افزار

Microsoft Dynamics CRM

شرکت سامانه های مدیریت


معرفی Oracle Business Intelligence (BI)

شرکت پلاک آبیهمراستاسازی استراتژیک کسب و کار فناوری اطلاعات بر مبنای الگوی قابلیت های کسب و کار

شرکت نرم افزاری گلستانکارگاه بلوغ فرایندی و BPM

مدرس: آقای دکتر اقدسی